تنها میان تن ها

 کاش انسانها؛
همان قدر که از ارتفاع می ترسیدند؛
کمی هم از پستی هراس داشتند …!

+[ تاريخ یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 7:54 نويسنده محمد | ]


پــَــریــــده ام
یا فرودی زیبا و لذت بخش خواهم داشت یا چتری باز نشده . . .

 

+[ تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ساعت 8:19 نويسنده محمد | ]

 

هیچ زخمی خوب نمیشه ، یا جاشمیمونه یا یادش …

+[ تاريخ چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:22 نويسنده محمد | ]

اینـجــــا ، زمین
ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان !
نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست !
امّــــا ،
مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد !
سلام ، تـــــولــــــیدَش !
و انــــــــقضـــایــــــــش ؛
خــــداحــــافــــظ !

+[ تاريخ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:35 نويسنده محمد | ]

عده ای را خر می کنند
تا کاری رو انجام دهند و عده ای رو شـــــیر .... !!
مواظب باشید "حــــــــــیوان صفت" نشوید .... !!
بازنده ، بازنده است ...
چه درنده ،

چه چرنده

 

+[ تاريخ پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ساعت 17:54 نويسنده محمد | ]کسی که یه بار رفته

اگه هم برگرده

یادت باشه که دیگه راه رفتنو یاد گرفته
...
+[ تاريخ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ساعت 18:35 نويسنده محمد | ]
کاش باران بگیرد ...

کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند ...

و من همه ی دلتنگیهایم را رویش "هـــا" کنم

 و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم و خلاص ... !!!

+[ تاريخ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 11:5 نويسنده محمد | ]


دستــم را گـرفتــے و گـفتـے :

دستـانت چقــدر عوض شـده ...

سـرے تکـان دادم و در دل گفتــم : بـے انصـاف !!

دستـان من تغییـرے نکـرده ..؛

تــو بـﮧ دستــان دیگـرے عــادت کـرده ایــے ...!!


+[ تاريخ جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ساعت 19:37 نويسنده محمد | ]


شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم

ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم


نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم
زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم


از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند
سخت دلبسته این ایل و تبارم چه کنم


من کز این فاصله غارت شده چشم توام
چون به دیدار تو افتد سر و کارم چه کنم


یک به یک با مژه‌هایت دل من مشغول است
میله‌های قفسم را نشمارم چه کنم

***

مینویسم نامه و روزی از اینجا میروم

با خیال او ولی تنهای تنها میروم

در جوابم شاید او حتی نگوید “کیستی ؟”

شاید او حتی بگوید “لایق من نیستی”

مینویسم من که عمری با خیالت زیستم

گاهی از من یاد کن ، حالا که دیگر نیستم

+[ تاريخ سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ساعت 11:30 نويسنده محمد | ]زندگی نوشتنی زیاد داره  اما گاهی هیچی پیدا نمی کنی بنویسی جز … سکوت!


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾﻩ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﺸﻘﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧﺫﺍﺷﺖ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ
ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ
ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ تو کوچه ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺩ ﻟﺮﺯﯾﺪﻥ ﻫﺎ

.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐه

ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ یه غریبه رو
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ
ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ
ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ
ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﺯﺕ ﺑﺪﻡﻣﯿﺎﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ
ﺷﺐ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ
ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ
ﯼ ﺯﻭﺭﯼ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ
ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺑﺶ
ﻣﻮﻧﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ
ﺩﺍﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ
ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ «« ﺑﻠﻪ »»..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ
ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ
ﭘﺴﺮ ﺷﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ
ﭼﺸﻢ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻧﺨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻗﺒﻠﯽ
ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ
ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ
ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ ..

 ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ
ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ .. ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﯿﺲ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ
ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ...
سلامتی ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ نرسیدن

+[ تاريخ یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ساعت 23:39 نويسنده محمد | ]