.:: خزان سرد آرزوها ::.
.:: خزان سرد آرزوها ::.
تنها میان تن ها
{ایـنایـے} کـﮧ تـو پـارکـ تـنـهـا یـﮧ گـوشـﮧ مـیـشـیـنـن و هـنــدزفـرے تـو گوشـشـونـﮧ
{ایـنایـے{کـﮧ تـو خـیابـوטּهـمیـشـﮧ سرشـونـو پـآیـیـن مـینــבازن و راه میرטּ

{ایـنایـے{کـﮧ تـو تـاکسے هـمیـشـﮧ خوבشونـو مـیچسبونـטּ بـﮧ בر، کـﮧ کـناریشوטּ مـعذب نباشـﮧ

{ایـنایـے} کـﮧ هـمیـشـﮧ سیگارو تا تـﮧ تـهش میکشنـو از سوزش لبشوטּمیفهمـטּ کـﮧ سیـگار تمـومـ شــבه

{ایـنایـے} کـﮧ בلشـون واسـﮧ هیشکے تنگ نمیشـﮧ{ایـــنــــا ،}ایـنـا رو خیــلے مـواظـبـشـوטּ بــآشـیـــטּ،
ایـنـاواسـﮧ از בستـ בاבטּ {هـیچے}
ندارטּ

+ یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 7:54 توسط محمد

پــَــریــــده ام
یا فرودی زیبا و لذت بخش خواهم داشت یا چتری باز نشده . . .

+ پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 8:19 توسط محمد

تابلو ؛ نقاش را ثروتمند کرد.

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.

کارگردان جایزه ها را درو کرد

و هنوز سر همان چهار راه واکس میزند

کودکی که بهترین سوژه بود


+ چهارشنبه نهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 22:22 توسط محمد
 

   اشکی که بی صداست،

                    پشتی که بی پناست،

                         دستی که بسته است،

                                 پایی که خسته است،

                  قلبی که عاشق است،

                         حرفی که بی صداست،

                                    شعری که بی بهاست،

                                                         دارایی من است،

                                                                        ارزانی شماست....+ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 18:35 توسط محمد

                                                                        


امشب بیا قدم بزنیم


توبا یارت


من به یادت

+ پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ ساعت 17:54 توسط محمد


کسی که یه بار رفته

اگه هم برگرده

یادت باشه که دیگه راه رفتنو یاد گرفته
...
+ سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ ساعت 18:35 توسط محمدکاش باران بگیرد ...

کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند ...

و من همه ی دلتنگیهایم را رویش "هـــا" کنم

 و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم و خلاص ... !!!

+ دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۹۲ ساعت 11:5 توسط محمد

دستــم را گـرفتــے و گـفتـے :

دستـانت چقــدر عوض شـده ...

سـرے تکـان دادم و در دل گفتــم : بـے انصـاف !!

دستـان من تغییـرے نکـرده ..؛

تــو بـﮧ دستــان دیگـرے عــادت کـرده ایــے ...!!


+ جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ ساعت 19:37 توسط محمد


شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم چه کنم

ابر دلتنگم اگر زار نبارم چه کنم


نیست از هیچ طرف راه برون شد ز شبم
زلف افشان تو گردیده حصارم چه کنم


از ازل ایل و تبارم همه عاشق بودند
سخت دلبسته این ایل و تبارم چه کنم


من کز این فاصله غارت شده چشم توام
چون به دیدار تو افتد سر و کارم چه کنم


یک به یک با مژه‌هایت دل من مشغول است
میله‌های قفسم را نشمارم چه کنم

***

مینویسم نامه و روزی از اینجا میروم

با خیال او ولی تنهای تنها میروم

در جوابم شاید او حتی نگوید “کیستی ؟”

شاید او حتی بگوید “لایق من نیستی”

مینویسم من که عمری با خیالت زیستم

گاهی از من یاد کن ، حالا که دیگر نیستم

+ سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ ساعت 11:30 توسط محمد


زندگی نوشتنی زیاد داره  اما گاهی هیچی پیدا نمی کنی بنویسی جز … سکوت!


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾﻩ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻋﺸﻘﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧﺫﺍﺷﺖ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ
ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ
ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ تو کوچه ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪﺧﻮﺩ ﻟﺮﺯﯾﺪﻥ ﻫﺎ

.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐه

ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ یه غریبه رو
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ
ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ
ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ
ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﺯﺕ ﺑﺪﻡﻣﯿﺎﺩ..

ﺳﻼﻣﺘﯽﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺎ ..

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ
ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ
ﺷﺐ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ
ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ
ﯼ ﺯﻭﺭﯼ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻩ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺍﻭﻥ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ
ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿﺑﺶ
ﻣﻮﻧﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ
ﺩﺍﺩ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ
ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ «« ﺑﻠﻪ »»..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ
ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ
ﭘﺴﺮ ﺷﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ
ﭼﺸﻢ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﻧﺨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻗﺒﻠﯽ
ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ
ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ
ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ ..
  ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ ..

 ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ
ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ .. ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﯿﺲ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ .. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ
ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ...
سلامتی ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ نرسیدن

+ یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ ساعت 23:39 توسط محمد